Prosjekter

Proyectos

Prosjekter

Tilstedeværelse i Norge

Hovedprosjekter

Follobanen - Tunnelprosjekt

Konstruksjonen av jernbanesystemene til den lengste jernbanetunnelen i Norden, består av to parallelle tunneler mellom byene Oslo og Ski. 

Omfang: Anskaffelse og konstruksjon av jernbanesystemene og permanent mekanisk utstyr (trekkraft, luftledingsystem, infrastruktur av strømforsyning, lavspenningssystem, kabler og ledninger, brannslokkingssystemer og telekommunikasjon).

Kunde: Banenor (statseid foretak ansvarlig for forvaltning av norsk jernbaneinfrastruktur), gjennom Acciona-Guella Joint Venture.

Implementering: februar 2016–april 2021


Follobanen - Tunnelprosjekt

Kristiansand transformatorstasjon

Ombygging av 300 kV bryteranlegget for å etablere et nytt styringssystem for en av de største utendørs luftisolerte transformatorstasjonene i Norge.  

Omfang: Utforming, grunnarbeid, ny kontrollbygning, nye fundamenter og kabelkanaler, lavspenningskabler og erstatning av gammelt høyspenningsutstyr i bryteranlegget på 300 kV.

Kunde: Statnett (statseid bedrift ansvarlig for eie, drift og bygging av systemkraftnettet i Norge).

Implementering: august 2017-oktober 2021

Kristiansand transformatorstasjon

Leirdola transformatorstasjon

Utforming og byggekontrakt for en ny 420 kV / 132 kV konvensjonell transformatorstasjon (AIS) som erstatning av den eksisterende transformatorstasjonen i nærheten.

Omfang: Utforming, grunnarbeid, ny kontrollbygning, nye fundamenter og kabelkanaler, lavspenningskabler og installasjon og igangkjøring av høyspenningsutstyr (420 kV og 132 kV).

Kunde: Statnett

Implementering: februar 2020–august 2022

Leirdola transformatorstasjon

Salten transformatorstasjon

Høyspenningen fungerer på en ny 420 kV/132 kV konvensjonell transformatorstasjon (AIS).

Omfang: Utforming, installasjon og igangkjøring av det utendørs-bryteranlegget på 420 kV og 132 kV, inkludert apparater, høyspentledninger og lavspenningssystemer.

Kunde: Statnett

Implementering: februar 2020–oktober 2022

Salten transformatorstasjon

OCS Bergen Bybanen

Konstruksjon av luftledningssystemet, som er 9 km med dobbeltspor, er en utvidelse av bybanen i Bergen.
Omfang: Fullførelse av detaljert utforming, forsyning, installasjon, testing og igangsetting av alt utstyr for luftledningssystemet, som er 9 km med dobbeltspor, inkludert parkeringsspor.
Kunde: Bybanen Utbygging (offentlig virksomhet som er ansvarlig for utviklingen av bybanen i Bergen). 
Implementering: juli 2020–januar 2023

OCS Bergen Bybanen