Om oss

iStock-626056222.jpg

Om oss

Om oss

Elecnor har vært til stede i Norge siden 2015, da det ble tildelt gjennomføringen av jernbanesystemene for EPC TNM Follobanen - Tunnelprosjekt. Dette prosjektet besto av en 20 km lang tunnel mellom byene Oslo og Ski for 80 millioner euro. I tillegg har gruppen vært ansvarlig for oppussingen av transformatorstasjonen i Kristiansand og byggingen av den nye transformatorstasjonen i Leirdøla- og Salten. Vi har gjort dette for det norske statseide foretaket som har ansvar for forvaltningen av strømnettet i Norge. I tråd med utviklingsstrategien sin i Norge, har Elecnor nylig fått lov til å iverksette utførelsen av luftledningen for bybanen i Bergen.