Elecnor Group

Organos_Direccion.jpg

Elecnor Group

Elecnor-gruppen

Med 60 års kontinuerlig vekst, og tilstedeværelse i mer enn 50 land har Elecnor blitt en av de mest fremragende spanske forretningsgruppene, i tillegg til at de har satt en standard innen infrastruktur, fornybar energi og teknologi.

Virksomhetsdiversifisering har vært et av de strategiske målene til gruppen så lenge de har eksistert. Dette gjør det mulig for dem å involvere seg i en rekke bransjer som varierer fra elektrisitet, olje, industrianlegg, jernbaner, telekommunikasjon, vann, kontrollsystemer, konstruksjon, miljø og installasjonsvedlikehold av luftfartsteknologi.

De sterke internasjonale utsiktene har bidratt til å opprettholde en kontinuerlig ekspansjonsprosess som har åpnet dørene til nye markeder over hele verden, som Amerika, Afrika, Australia og Midtøsten.

Kort sagt er det en gruppe der teknisk og økonomisk soliditet gjør det mulig for dem å fremme, utvikle og bygge all slags infrastruktur på alle de fem kontinentene.