Elecnor Foundation

Fundacion_Elecnor.jpg

Elecnor Foundation

Elecnor Foundation

Elecnor-gruppen føler et ansvar til å bli mer aktivt involvert i utfordringene og behovene i de miljøene selskapet opererer i. Denne enheten ble etablert på slutten av 2008 for å feire selskapets 50-årsjubileum.

Elecnor Foundation er en privat, veldedig organisasjon som styrer selskapet inn på den sosiale arenaen. Målet er å demonstrere engasjementet ingeniørfaget har med mennesker og samfunnet.

Den mer menneskelige siden av ingeniørfaget.

For å forbedre effektiviteten, er Foundations innsats nært knyttet til Elecnors egen forretningsaktivitet. Elecnor Foundation spiller en svært viktig rolle i selskapets retningslinjer for samfunnsansvar, siden det er slik de sosiale interesseaktivitetene sendes til to områder:

  • Sosial infrastruktur
  • Opplæring og forskning